yến mân sản phẩm OCOP tỉnh Bình Định

 

yến mân sản phẩm ocop bình định

1.sản phẩm yến sào Thô yến Mân

2.yến sào Tinh chế yến mân

3.yến chưng đường phèn ,gừng

4.yến chưng đường phèn đông trùng hạ thảo

5.yến chưng  đường phèn với saffon